WillemsWallenWandelingen.nl

home


De rosse WallenProstitutie: het hoort net zo bij de Amsterdamse Wallen als de haven en de bruine kroegen. En hoe je het ook wendt of keert: de Wallen en seks zijn voor menigeen vrijwel synoniem.

Dat is niet iets van vandaag, maar dat is al eeuwenlang het geval. Al in 1681 verscheen een boek met de wijdlopende titel ''t Amsterdamsch Hoerdom, Behelzende de listen en streeken, daar zich de Hoeren en Hoerewaardinnen van dienen; benevens der zelver maniere van leeven, dwaaze bijgelovigheden, en in 't algemeen alles 'geen bij dese Juffers in gebruik is. 't Amsterdam gedrukt voor de liefhebbers'. En liefhebbers, daar waren er veel, heel veel van. Het boek werd een immens succes, vertaald in het Duits en het Engels en tot in de negentiende eeuw herdrukt.

Tegenwoordig is er weinig meer over van de 'romantische' sfeer uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw die zo treffend wordt beschreven in de boeken van Appie Baantjer. Er staan vandaag de dag vrouwen uit alle winstreken achter de ramen; het is een heus internationaal bedrijf geworden, waarbij geregeld sprake is van ernstige misstanden.De historische Wallen

De religieuze Wallen

De rosse Wallen

Praktische informatie

rosse wallen (60K)