WillemsWallenWandelingen.nl

home


De religieuze WallenEr zijn meer kerken, kloosters, kapellen en andere religieuze instellingen op de Wallen dan waar ook in Amsterdam. Hoe komt dat? Is deze buurt zo godvrezend? Dat lijkt tamelijk onwaarschijnlijk gezien de aard van de nering hier, die toch vooral bestaat uit, wat op Bijbelse gronden met een gerust hart kan worden omschreven als uiterst zondige activiteiten.

De verklaring voor het grote aantal kerken en kloosters is dan ook niet zozeer de overmatige godsdienstigheid van de Wallenbewoners, maar ligt natuurlijk besloten in de geschiedenis van dit stadsdeel. Deze buurt van Amsterdam werd al in de Middeleeuwen bewoond en in die tijd was de maatschappij nog doordesemd met religie.

Binnen de muren die de stad van 1481 tot 1601 omringden, stonden negentien kloosters, drie voor mannen, de rest voor vrouwen. Ze besloegen achttien procent van het grondgebied van de stad. Daarvan zijn tot op de dag van vandaag her en der nog sporen te vinden op de Wallen.

Bovendien lijkt zich in deze buurt nog een ander verschijnsel voor te doen, namelijk dat religieuze organisaties zich bijzonder aangetrokken voelen tot deze poel des verderfs. De meest voor de hand liggende verklaring voor dit verschijnsel is dat hier een vruchtbaar werkterrein braak ligt. Het aantal 'hoeren en tollenaars' per vierkante meter is in dit gebied immers aanzienlijk hoger dan elders in de stad. Voldoende reden voor grote aantallen kerkelijke werkers en zendelingen van diverse snit om in dit gebied neer te strijken en hier hun al dan niet zegenrijke christelijke activiteiten te ontplooien.

De historische Wallen

De religieuze Wallen

De rosse Wallen

Praktische informatie

religieuze wallen (54K)