WillemsWallenWandelingen.nl

home


De historische WallenDeze wandeling voert langs een aantal historische hoogtepunten van de Amsterdamse Wallen. Lang niet alle, dat zou te veel van het goede worden want deze buurt bulkt natuurlijk van de geschiedenis. Op 27 oktober 1275 wordt de stad voor het eerst officieel genoemd. Het kreeg toen een tolprivilege van graaf Floris V van Holland.

Veel later, vierhonderd jaar geleden, barstte Amsterdam al bijkans uit z'n voegen. In de tussentijd had het een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt van een bescheiden vissersdorp naar de machtigste handelsstad ter wereld. Telde Amsterdam in 1575 zo'n 25 duizend inwoners, een halve eeuw later waren dat er ruim honderdduizend.

In 1675 is dat aantal opnieuw verdubbeld tot tweehonderd duizend, in die dagen een immense metropool.Er heerste in wat later de Gouden Eeuw is gaan heten, grote bedrijvigheid. Het IJ klotste hier tegen de kade en er lagen honderden schepen te wachten om gelost en geladen te worden.

Dat alles is nu verleden tijd. Oude sporen verdwijnen, het hoort bij een stad die voortdurend in beweging is. Maar geregeld is er nog wat van de historie te vinden. Soms is dat veel, soms is dat weinig of helemaal niets zoals duidelijk zal worden op deze wandeling die sommige hoogtepunten overslaat en op andere plekken onverwachte accenten legt.De historische Wallen

De religieuze Wallen

De rosse Wallen

Praktische informatie

historische wallen (43K)